Atmerki akis ir atsiverki dangui. Juodaragio stovykla kviečia tave, gentaini, prisijungti prie gausaus mūsų būrio!

2019-aisiais kaupiantis didžiajam MJR festivaliui, užgimė atskiras atostoginis sumanymas – nedidelė JUODARAGIO STOVYKLĄ VAIKAMS, į kurią sukvietėme bičiulius su jaunimu.
Jeigu suaugusiems Juodaragio lankytojams išėjo paaiškinti festivalio pertrauką, tai mažosioms mūsų atžaloms tą suprasti visgi labai nelengva buvo. Paskutinę vasaros savaitę siūlėme smagiai ir turiningai pastovyklauti nuostabiojoje Dūburio saloje drauge – vaikams ir jų tėvams. Tai seniai brandinta duoklė augančiai Juodaragio genčiai ir jaunajai kartai, tai buvo pirmasis bandymas!

Ir jis… pavyko!

Stovykloje vaikai gaus progą pažinti savo prigimtį, baltišką kultūrą, jos istoriją, mokysis gerbti Gamtą ir vieni kitus, ištvermės, draugiškumo, bendros kūrybos nevirtualioje tikrovėje – kartu su tėvais ir naujais bičiuliais. Programoje numatomi pažintiniai žygiai po apylinkes, lauko žaidimai, dailės ir muzikos pamokos, gamtos pažinimas, ekomenis, etnografiniai ir amatų užsiėmimai, kino filmai, pažintis su baltų mitologija ir kiti gerumai, kuriais paprastai turtinga MJR vaikų kiemo programa.

Tai ypatinga Juodaragio stovykla Dūburio saloje, kurioje vaikai stovyklauja kartu su tėvais. Tai pasakiška savaitė, nuotykis, kuriame gimsta nauja bendruomenė – kuomet mes kuriame, mokomės, dirbame, ilsimės, svajojame, dalinamės ir gėrimės, kylam ir augam drauge!